Μερικά πράγματα που ξέρω γι’ αυτούς

Κριτικά σημειώματα και σύντομα δοκίμια για ζωγράφους που παρακολουθώ από χρόνια. Δημοσιευμένα και αδημοσίευτα. Χωρίς αξιολογική ή χρονολογική σειρά.

1. Ξενοφών Μπήτσικας | Ιχνογραφία του κόσμου

2. Μανώλης Ζαχαριουδάκης | Αρχαία πόπ

3. Μάριος Σπηλιόπουλος | Κόμικς της γυμνής ζωής

4. Χρήστος Μαρκίδης | Ανθρωπος αφηγείται άνθρωπο

5. Ελένη Λύρα | Η μεταφυσική του κάλλους

6. Δημήτρης Ζουρούδης | Η μεταμόρφωση ενός κερματισμένου κόσμου

7. Γιάννης Μόραλης | Ο ζωγράφος που μας έμαθε να βλέπουμε

8. Γιάννης Μόραλης | Spezzatura

9. Λήδα Παπακωνσταντίνου | Καρδιά ξεγυμνωμένη

10. Χρήστος Μαρκίδης | Τα βλέμματα κοιτούν

11. Πέρης Ιερεμιάδης | Ο αγριόγατος των Πεταλιών (συν: Χαίρε αγαθέ)

12. Νίκος Αλεξίου | Το κάλλος ως παραίσθηση