Οι δηλώσεις του υφυπουργού Παιδείας Γιάννη Πανάρετου για οικογενειοκρατία και διαβλητές εκλογές καθηγητών στα πανεπιστήμια προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της ομοσπονδίας των πανεπιστημιακών. Καταγγελίες υπάρχουν και όχι αποδείξεις, ο υφυπουργός να πάψει να λασπολογεί – υποστήριξε η επικεφαλής της ομοσπονδίας, Ευγενία Μπουρνόβα.

Πράγματι, οι καταγγελίες δεν συνιστούν αποδείξεις και καταδίκες. Ωστόσο, είναι γνωστό στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ ότι η αναξιοκρατία, ο νεποτισμός και οι υστερόβουλοι συμβιβασμοί πολύ συχνά παίζουν καθοριστικό ρόλο κατά τις εκλογές διδασκόντων στα ΑΕΙ. Προσφάτως, λ.χ., απεκαλύφθη ότι θεολογική καθηγητική οικογένεια χορηγούσε στα μέλη της διδακτορικά και θέσεις ΔΕΠ. Στις σχολές κύρους και οικονομικής ισχύος, όπως η Ιατρική και η Νομική, η οικογενειοκρατία και η ευνοιοκρατία αναπαράγονται ευσχήμως, ενίοτε και απροσχηματίστως. Σε πολλές σχολές, σε πολλές εκλογές παρατηρούνται συχνά η «άγονη ψηφοφορία» όταν οι υποψήφιοι δεν είναι αρεστοί σε κάποιο λόμπι εκλεκτόρων, η μειοψήφιση του πλέον προσοντούχου υποψηφίου, η εκλογή βάσει επετηρίδος και όχι προσόντων, η μη προσέλευση εκλεκτόρων και η αναβολή ή και απώλεια της θέσης ΔΕΠ κ.λπ.

Η ευθύνη γι’ αυτές τις διαδικασίες εξαχρείωσης του κατά το Σύνταγμα αυτοτελούς πανεπιστημίου ανήκει ασφαλώς στους διδάσκοντες και όχι στον πολιτικό που τις επισημαίνει. Δεν θυμόμαστε, εντούτοις, κάποια δημόσια παρέμβαση της μαχητικής ομοσπονδίας των πανεπιστημιακών, που να καυτηριάζει παρόμοια φαινόμενα και να εγκαλεί εκλεκτορικά σώματα ολιγωρούντα ή παρανομούντα. Είτε μια πρόταση για μόνιμη συμμετοχή στα εκλεκτορικά επιφανών επιστημόνων της διασποράς, ιδίως σε σχολές ιατρικής, φυσικών επιστημών, μηχανικών. Ακόμη και ο θεσμός των επισκεπτών καθηγητών αδρανεί ή υπονομεύεται από εγχώριους πανεπιστημιακούς.

Οι άξιοι Ελληνες πανεπιστημιακοί επιθυμούν ειλικρινά αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό. Η διαρκής παρέμβασή τους υπέρ της αξιοκρατίας θα συνιστούσε την καλύτερη υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου.