1η Μαϊου 2010, φωτ.: Ελισάβετ Μωράκη

1η Μαϊου 2010, Τράπεζα της Ελλάδος, φωτ.: vlemma.gr