Οι γκάφες της Εθνικής Τράπεζας προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση των καταναλωτών, αλλά και της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η αύξηση κόστους των πιστωτικών καρτών, λίγες ώρες πριν από την ευρωπαϊκή μείωση επιτοκίων, αιφνιδίασε τους πελάτες της τράπεζας και οδήγησε την Τράπεζα της Ελλάδος να παρέμβει και να αναγκάσει την Εθνική σε αναδίπλωση. Ελάχιστα εικοσιτετράωρα αργότερα, η Εθνική ανέθεσε την είσπραξη παλαιών οφειλών από δάνεια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, σε εισπρακτικές εταιρείες. Κατόπιν ανακάλεσε. Ορθώς· διότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχε παγώσει ευεργετικά τις εισπράξεις δανείων από αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

Οι ενέργειες της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, της “μεγάλης μας φίλης”, δεν είναι απλώς γκάφες. Είναι αντιφάσεις· είναι ενέργειες που δείχνουν τη σύγχυση που πλήττει τον τραπεζικό τομέα, εξαιτίας της κρίσης, αλλά δείχνουν επίσης πώς αντιλαμβάνονται τον κοινωνικό τους ρόλο και τη συμβολή τους στην εθνική οικονομία: πρώτα η κερδοφορία και η αυτοσυντήρηση, και κατόπιν όλα τα άλλα. Είναι φυσικά αντανακλαστικά για έναν οργανισμό που λογοδοτεί στους μετόχους του και τους ξένους επενδυτές και ελάχιστα ή καθόλου στην κοινωνία. Νομιμοποιούνται όμως τέτοια αντανακλαστικά, όταν η πελατεία και οι αποταμιεύσεις, δηλαδή μέγα μέρος της κεφαλαιακής βάσης, προέρχονται από την κοινωνία την οποία τόσο δεν λαμβάνει υπόψιν;

Η ελληνική κοινωνία συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη των εγχώριων τραπεζών, και ωφελήθηκε με τη σειρά της από τα χαμηλά επιτόκια, κυρίως των στεγαστικών δανείων. Τα οφέλη ήταν αμοιβαία και η συνύπαρξη, υπό κανονικές συνθήκες, αρμονική. Μάλιστα με τα εθνικά αβαντάζ και τα κεφάλαια που άτλησαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι τράπεζες ανοίχτηκαν στη ΝΑ Ευρώπη, ρισκάρησαν και αναπτύχθηκαν. Την ώρα της κρίσης λοιπόν, οφείλουν να συμμεριστούν την αγωνία των πολιτών-πελατών τους στην Ελλάδα. Πολύ περισσότερο, όταν πρόκειται να λάβουν εγγυήσεις και ρευστότητα από το δημόσιο, δηλαδή από τους πολίτες και πάλι. Οι τράπεζες χρωστούν ευαισθησία έναντι των αιμοδοτών πολιτών ― τουλάχιστον.