οδός Αιόλου, Αθήνα, Οκτ. 2008

οδός Αιόλου, Αθήνα, Οκτ. 2008

 

 

Hope is the thing with feathers
That perches in the soul,
And sings the tune–without the words,
And never stops at all

Emily Dickinson, “Hope”

συνεισφορά: Maigret
Advertisements