Ελάχιστη, πλην αναγκαία, συγγνώμη.

Ολο το στόρι, στο Zoo: ένα, δύο, τρία.

Και η σελίδα του Facebook: Mykonians express their sorrow for the loss of Doujon Zammit.

A song for the Boy:
NatureBoy
Nature Boy – The Impressions