Στο iPod, Σύρος
[Για τα μάτια της Έλλης]

Camping Jazz / Château Flight
Flight Of The Finch / Dan Sartain
Good Times / Chic
Drive In Saturday / David Bowie
Ethanopium / Dengue Fever
You might say / Bugge Wesseltoff,
Where There’s Woman / Captain Beefheart
Les mots bleus / Christophe
Love Song No. 7 / Clap Your Hands Say Yeah
Ode To The Big Sea / The Cinematic Orchestra
Besa Me Mucho / Dan Sartain
Wild Is the Wind / David Bowie
I Feel Love / Donna Summer
Embrace The Mystery / Mumbles
Untitled / Amon Tobin & Kid Koala

Advertisements