Ειρηνευτική αποστολή στο Ιράκ

Το αιρετικό σύμπαν τού
Αντώνη Κυριακούλη
στο Μουσείο Μπενάκη, οδός Πειραιώς
23 Μαΐου- 29 Ιουνίου 2007