Ο thas περιγράφει μια δασκάλα σαν αυτές που είχα εγώ και έχουν τώρα τα παιδιά μου.
σχολείο