Τα γραπτά απομεινάρια ενός θερμού διαλόγου

για το ρίζωμα της πατρίδας σήμερα,

με αφορμή το δημοψήφισμα

για το Σχέδιο Ανάν στην Κύπρο.

εδώ